Applikasjoner for fysisk sikkerhet og bygningssystemer

Flysikkerhet

Flyplasser bruker videoovervåkning til å overvåke og håndheve overholdelse av sikkerhetsretningslinjer.

Bank

Beskytt eiendelene og kundene mer effektivt, reduser driftskostnadene og forbedre avkastningen på investert kapital (ROI) på de fysiske sikkerhetssystemene.

Utdanning

Med Ciscos løsninger for fysisk sikkerhet kan utdanningsinstitusjoner beskytte studentene og eiendelene på en bedre måte, og reagere effektivt i nødsituasjoner.

Offentlig sikkerhet

Bruk digitale innovasjoner og nettverksinnovasjoner til å gjøre identifisering, etterforskning samt svar og løsning på hendelser raskere.

Detaljhandel

Bruk videoløsninger til å akselerere etterforskningen av butikktyveri og internt tyveri, forbedre kundeopplevelsen og øke salget.

Transport

Distribuer videokameraer for å overvåke bygater, trafikkork på motorveien og jernbane- og undergrunnsfasiliteter.

Kontakt oss

Del