Sajtószoba

10 éves a hálózati informatikai szakma legrangosabb minősítése, a CCIE

A tudás folyamatos és rendszeres frissítése a szakmai színvonal biztosításának kulcsa

Tíz évvel ezelőtt, 1996-ban szerezte meg az első három magyar szakember a Cisco legmagasabb szintű szakmai elismerését, a Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) minősítést. A Cisco nemzetközi szinten 1993-ban hozta létre a CCIE-t annak érdekében, hogy egységes viszonyítási pontot hozzon létre a legmagasabb szintű hálózati szakmai képzettség terén. A CCIE minősítés mára etalonná vált annak köszönhetően, hogy a lendületesen fejlődő hálózati informatikai iparág változásait rendszeres és kötelező vizsgákban kéri számon a már végzett szakemberektől is.

Az első hazai CCIE minősítések megszerzése alkalmából a Cisco Magyarország összehívta a közel félszáz, CCIE végzettségű hazai szakembert, hogy együtt tekintsék át az eddig elért sikereket, és egy szakmai alapokon nyugvó közösséget hozzanak létre az eddig elért magas színvonal megtartása érdekében. A résztvevők a célok közt megfogalmazták, hogy a legújabb iparági trendeknek megfelelően a jól működő specializációk - routing/swithing, VoIP, hálózati adattárolás, szolgáltatói hálózat - mellett a biztonságra és hangátvitelre fókuszáló szaktudás fejlesztésére helyeznek hangsúlyt.

A minősített szakemberek szükségessége mára nem kérdés: a saját rendszereiket működtető vállalatok a költségcsökkentési, biztonsági és megbízhatósági követelmények fényében tudatában vannak annak, hogy az informatikai rendszerek tervezése, kiépítése és működtetése csak a legújabb szakmai ismeretek mellett lehet eredményes. Hasonló a helyzet az informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégeknél is, ahol a legmodernebb technológiákat alkalmazó megrendelők összetett, folyamatosan változó igényeire kell választ adni. Számukra a megfelelő szakmai minősítéssel rendelkező szakemberek alkalmazása sok esetben nem csak saját magukkal szemben támasztott követelmény, hanem egyben a megrendelőik szerződésben megfogalmazott elvárása is.

A Cisco megbízásából még 2005-ben készített IDC-tanulmány szerint 2008-ra az európai gazdaság versenyképességéhez szükséges fejlett hálózati technológiával foglalkozó szakemberekből Európa-szerte közel félmilliós hiány várható. A felmérésben megvizsgált 31 ország harmadában az ilyen irányú ismeretek iránti kereslet három év múlva több mint 20%-kal fogja meghaladni a kínálatot. A „deficit” mindenekelőtt a kelet-európai országokat, azok közül is elsősorban a nem EU-tagállamokat fogja súlyosan érinteni.

A szűkös szakemberkínálat komoly kihívást jelent a szervezetek számára, hiszen amellett, hogy kontinensszerte megnehezíti a fejlett technológiák elterjedését, a vállalatok közötti versenyt és a gazdasági növekedést is hátráltatja.

A CCIE minősítés a hazai munkaerőpiacon is jó útiokmánynak számít: a birtokában lévő szakembernek ma biztos állása lehet a Cisco hálózati eszközöket forgalmazó vagy használó vállalatoknál. Jelenleg Magyarországon 48 szakember rendelkezik érvényes - azaz a kétévenkénti kötelező vizsga sikeres teljesítésével megtartható - CCIE képzettséggel. Közülük kilencen a Cisco-nál, huszonheten a Cisco partnercégeinél, hatan a Cisco ügyfeleinél, egy fő szabadúszóként, öten pedig külföldön hasznosítják elméleti és gyakorlati tapasztalataikat. A CCIE minősítést régebben megszerzett szakemberek jellemzően vezető mérnöki és konzultánsi pozíciókat töltenek be, többen a Cisco partnercégeinél műszaki igazgatói, üzletágvezetői munkakörben, vagy éppen a menedzsment tagjaként tevékenykednek.

A CCIE minősítéssel rendelkező szakemberek iránti kereslet a lendületesen fejlődő Cisco partnercégeknél a legnagyobb, mivel a Cisco Silver Partner minősítéshez 2, a Gold Partner minősítéshez 4 CCIE szakember alkalmazása szükséges, ezáltal biztosítva a megfelelő szakmai hátteret a cég által végzett munkához.

A CCIE fokozat megszerzéséhez szükséges vizsgák nehézségét jól mutatja az, hogy az összes Cisco minősítéssel rendelkezők kevesebb mint 3%-a rendelkezik ilyen szintű képzetséggel. A hálózati iparágban a CCIE-re valóban mérceként tekintenek, így több más gyártó is e programot vette mintaként saját minősítési rendszere létrehozásakor.

A Cisco képesítési fokozatairól

Associate: a képzés első szintje, amely a hálózati alapismereteket biztosítja: Ilyen például a CCNA minősítés, amelynek birtokában a szakember önállóan képes telepíteni, üzemeltetni és karbantartani kis- és középméretű (tipikusan 100-150 végpont alatti), lokális (LAN), nagytávolságú (WAN) és behívásos (dial-up) informatikai hálózatokat. Ilyen minősítést szerezhetnek a Cisco Hálózati Akadémia hallgatói 4 szemeszter sikeres teljesítésével.

Professional - a képzés haladó szintje, amely már technológiák szerint specializált, és mélyebb tudást és gyakorlatot igényel. Ilyen például a CCNP minősítés, amely közepes méretű (100-1000 végpontos) intézményi hálózatok tervezésére, telepítésére, konfigurálására, hangolására és üzemeltetésére készíti fel a résztvevőket. A képzés előfeltétele érettségi és CCNA végzettség. Ezt a minősítést a Cisco Hálózati Akadémia hallgatói 8 szemeszter sikeres teljesítésével szerezhetik meg.

Expert - a legmagasabb szintű minősítés, ide tartoznak a CCIE minősítés a fentiekben már említett különböző speciális szakterületeket lefedő változatai.

A Cisco Systemsről

A Cisco Systems, Inc.(NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetője. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információ a Weben a http://www.cisco.com címen olvasható. Cisco-berendezéseket Európában a Cisco Systems International BV, a Cisco Systems, Inc, teljes tulajdonú leányvállalata szállít.

További információ:

Sinkó Judit
Cisco Systems Magyarország, PR Manager
Telefon: (36) 1 225 4650
e-mail: jsinko@cisco.com

Kérdése van? Válaszolunk!