Asiakkaiden muutostarpeista

Telepresence-ratkaisut toimialan mukaan

Kaikki toimialat tarvitsevat tehokkaampaa yhteistyötä. Cisco TelePresence -ratkaisuja käyttävät yritykset ovat aidon yhteistyön edelläkävijöitä. Tutustu seuraavassa oman toimialasi telepresence-ratkaisujen ja muiden yhteistyöteknologioiden mahdollisuuksiin muuttaa tapaamme elää, työskennellä ja oppia.


Koulutus

Koulutus

Uuden sukupolven videoneuvotteluratkaisuja käytetään etäopintoihin, virtuaalisiin tutustumisiin, ammattitaidon kehittämiseen ja oppilaitosten tarjoannan kattavuuden laajentamiseen.

Lisätietoja koulutus-sektorin asiakkaista

Rahoitusala

Rahoitusala

Rahoitusalan yhteisö neuvottelee telepresence-ratkaisujen avulla tärkeistä investointimahdollisuuksista ja hyödyntää paikallisten toimipisteiden asiantuntijoita tarjotakseen tosiaikaisia etäneuvontapalveluja asiakkaille.

Lisätietoja rahoitusalan asiakkaista

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto

Terveydenhuollossa telepresence-ratkaisun avulla voidaan parantaa hoidon laatua, saattaa hoito potilaiden ulottuville, vähentää kustannuksia ja helpottaa lääketieteen koulutuksen saatavuutta.

Lisätietoja terveydenhuoltoalan asiakkaista

Tuotanto

Tuotanto

Tuotantolaitokset käyttävät telepresence-ratkaisuja tosiaikaiseen vianmääritykseen, suunnitteluun ja tuotekehitykseen, minkä ansiosta toiminta on tehostuu ja tuotteet saadaan nopeammin markkinoille.

Lisätietoja tuotantoalan asiakkaista

Julkinen sektori

Julkinen sektori

Julkishallinto käyttää visuaalista viestintää, kuten telepresence-ratkaisuja, markkinoidakseen etätyöohjelmia, yhdenmukaistaakseen virastojen toimintaa, tarjotakseen työntekijöille mahdollisuuden käyttää helpommin asiantuntijoiden palveluita ja vastatakseen tosiaikaisiin yleistä turvallisuutta koskeviin kysymyksiin tietoturvallisesti.

Lisätietoja valtionhallinnon ja julkisen sektorin asiakkaista

Muut toimialat

Muut toimialat

Lue, kuinka asiakkaat energia-alalla, lainopillisella-alalla, media- ja viihdealalla, asiantuntijapalveluissa sekä vähittäismyynnissä muuttavat alansa toimintatapoja telepresence-ratkaisuilla.

Lisätietoja muiden toimialojen asiakkaista, joita autamme muutoksessa.