Ciscon Datakeskusarkkitehtuuri

älykäs ja integroitu verkkoinfrastruktuuri uuden sukupolven datakeskuksen rakentamiseen

Ciscon standardinmukainen datakeskusarkkitehtuuri perustuu Ciscon visioon älykkäistä tietoverkoista ja sen yrityksille ja organisaatioille suunnatusta arkkitehtuurista. Sen avulla voi rakentaa tehokkaan ja joustavan infrastruktuurin, joka tarjoaa turvallisen ja optimoidun pääsyn organisaation tietosisältöön ja sovelluksiin.

Ciscon datakeskusarkkitehtuuri jalostaa tietoverkosta palvelualustan, joka parantaa sovellusten, palvelimien ja tallennusjärjestelmien toimintaa. Kehittynyt infrastruktuuri auttaa organisaatioita vastaamaan lisääntyviin tietoturva- ja kustannushaasteisiin, noudattamaan viranomaismääräyksiä sekä nopeuttamaan liiketoiminnan kykyä reagoida markkinatilanteen muutoksiin.

Strategia
Ciscon datakeskusratkaisuilla joustavuutta ja kustannustehokkuutta liiketoimintaan ja sen tuomiin uusiin haasteisiin

Arkkitehtuuri
Nykyajan tietokoneistuvassa maailmassa datakeskukset tulevat yhä tärkeämmiksi tarjoten organisaatioille sovellus- ja datapalveluita ajasta ja paikasta riippumatta, ympäri vuorokauden

Teknologiat
Ciscolla on kattavia ratkaisuja datakeskustoimintojen kehittämiseen

Ciscon Datakeskusarkkitehtuuri

Konsolidointi ja virtualisointi
Automatisoitu palvelimien provisiointi ja tarvelähtöinen tietokonekapasiteetin käyttö

Sovellusoptimointi
Sovellustason kuormanjako verkossa parantaa suorituskykyä ja korkeaa käytettävyyttä

Tietoturva
Suojaudu tehokkaasti organisaation sisältä ja ulkopuolelta tulevilta hyökkäyksiltä

Tallennusverkot pdf file icon (PDF - 607KB)
Tehokasta tietojenkäsittelyäälykkään tietoverkon avulla

Liiketoiminnan jatkuvuus
Sovellus-, tietokone- ja tallennusresurssien yhdistäminen datakeskusten välillä

Tuotetietoa

Tuotekuvaus