Ciscon datakeskusarkkitehtuuri

Nykyajan tietokoneistuvassa maailmassa datakeskukset tulevat yhä tärkeämmiksi tarjoten yrityksille sovellus- ja datapalveluita ajasta ja paikasta riippumatta, ympäri vuorokauden. Samanaikaisesti datakeskusten tarjoamien palveluiden kirjo kasvaa, reagointiaika liiketoiminnan haasteiden vastaamiseen lyhenee ja ympäristöt tulevat yhä monimutkaisemmiksi.

Datakeskusten haasteet

Johtuen edellä mainituista vaatimuksista datakeskuksiin liittyvät haasteet voidaan kiteyttää kolmeen:

Infrastruktuurin kokonaiskustannusten alentaminen
Palveluiden korkean käytettävyyden takaaminen
Datakeskuksen joustavuus liiketoiminnan vaatimusten kasvaessa

Ciscon datakeskusarkkitehtuuri jalostaa tietoverkosta kehittyneen palvelualustan, jolla voidaan vastata näihin haasteisiin.

Tuotetietoa

Tuotekuvaus