Datakeskus ja virtualisointi

Siirtyminen yhtenäiseen datakeskusarkkitehtuuriin

Nykyajan datakeskusarkkitehtuurin on tuettava liikkuvaa työvoimaa, laitteiden monipuolistumista ja tietoon pohjautuvia liiketoimintamalleja sekä pystyttävä integroimaan pilvisovelluksia ja -palveluita saumattomasti. Cisco täyttää nämä vaatimukset tarjoamalla Unified Data Center -alustan. Se on yhdistetty datakeskusarkkitehtuuri, jossa laskenta, tallennus, verkko ja hallinta on koottu yhdeksi alustaksi. Tämä alusta on suunniteltu automatisoimaan IT-toimintojen toimittaminen palveluna fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä. Alusta tehostaa budjetointia, lisää liiketoiminnan ketteryyttä ja yksinkertaistaa IT-toimintoja.

Yhtenäisen datakeskusarkkitehtuurin kaavio

Ciscon Unified Data Center tarjoaa kokonaisvaltaisen arkkitehtuurin. Se sisältää tuotteita ja ratkaisuja, jotka kattavat seuraavat kolme tärkeää osa-aluetta:

 • Unified Management
  Ciscon datakeskusarkkitehtuurin Unified Management -komponentin toimintoja ovat automatisointi, organisointi ja elinkaaren hallinta. Nämä toiminnot yksinkertaistavat fyysisen ja virtuaalisen infrastruktuurin sekä pilvi-infrastruktuurin käyttöönottoa ja toimintaa. Cisco auttaa IT-osastoja kehittämään itsepalveluportaalin ja palveluluettelon, joiden avulla voi toimittaa nopeasti liiketoimintaa tukevia tarvepohjaisia IT-palveluita.
 • Unified Fabric
  Ciscon datakeskusarkkitehtuurin Unified Fabric -komponentti tarjoaa tehokkaita tieto- ja tallennusverkkoja, jotka yksinkertaistavat käyttöönottoa, varmistavat käyttökokemuksen laadukkuuden ja pienentävät käyttökustannuksia. Ciscon integroidut verkkopalvelut tarjoavat nopeita yhteyksiä ja korkean käytettävyysasteen, lisäävät sovellusten suorituskykyä sekä vähentävät turvallisuusriskejä useiden asiakkaiden ympäristöissä.
 • Unified Computing
  Cisco Unified Computing -järjestelmä (UCS) kytkee Ciscon datakeskusarkkitehtuurin skaalattavaan, järjestelmätasoiseen tietojenkäsittelyratkaisuun, jossa yhdistyvät tietojenkäsittely, liityntäverkot ja tallennusverkot. Sulautetut hallintaominaisuudet yksinkertaistavat toimintoja fyysisessä ja virtuaalisessa infrastruktuurissa sekä pilvi-infrastruktuurissa.
 • Datakeskuspalvelut
  Ciscon ja valtuutettujen kumppanien älykkäiden, räätälöityjen palveluiden avulla voit hyödyntää datakeskussijoituksesi täysin.

Integroidut ratkaisut

Ciscon Unified Data Center on paras alusta Cisco Hosted Collaboration -ratkaisuille. Se on myös perusta valmiiksi testatuille ja määritetyille ratkaisupinoille, kuten Flex Pod- ja Vblock-infrastruktuurialustoille. Avoimien standardien ja API-liittymien avulla voi integroida ja hallita Ciscon ekojärjestelmän kumppanien laitteisto- ja ohjelmistoratkaisuja, mikä tekee datakeskusarkkitehtuurista joustavamman.

Ciscon ainutlaatuiset edut

Cisco välttää yhtenäistetyn infrastruktuurin monimutkaisuuden käyttämällä innovatiivista datakeskusarkkitehtuuria, joka on suunniteltu tukemaan virtualisointia datakeskuksessa. Cisco Unified Data Centerin edut:

 • Erinomainen suorituskyky fyysisissä ja virtualisoiduissa resursseissa
 • Yhdenmukaistaminen sekä käyttöönotto- ja käyttötehtävien yksinkertaistaminen tuovat kustannussäästöjä
 • Erittäin turvallisen, todistetusti toimivan ja uusia liiketoimintahankkeita tukevan infrastruktuurin nopea käyttöönotto
 • Suuri joukko tallennus-, virtualisointi-, sovellus- ja hallintatoimintojen allianssikumppaneita

Unified Data Center tarjoaa myös joustavan ja avoimen datakeskusarkkitehtuurin, joka tukee vanhoja infrastruktuurin komponentteja, IT-toimintojen tarjoamista palveluna ja pilvipalveluita.

Lisää resursseja

Paranna IT-osaston ketteryyttä

Vastaa liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin nopeammin Unified-tietojenkäsittelyn avulla.

Lisätietoja

Pilviverkkojen trendit

Lue pilviverkkojen uusista haasteista ja ratkaisuista.

Lue White Paper -dokumentti

Tarvitsetko apua?

Share