Guest

Nástroje automatického zberu údajov (súbory cookie a iné)

Ako v spoločnosti Cisco využívame súbory cookie a iné monitorovacie technológie

Naše služby (vrátane našej webovej lokality, mobilnej aplikácie a e-mailovej korešpondencie, ďalej spoločne "služby") využívajú súbory cookie a iné technológie na identifikáciu zariadení (ďalej "súbory cookie") na účely poskytovania našich služieb, na pochopenie ich používania a na reklamné účely. Viac informácií o používaných druhoch súborov cookie, o tom, prečo ich používame, a o možnostiach, ktoré vďaka nim máte, nájdete nižšie.

Naša webová lokalita obsahuje miniaplikácie – interaktívne miniprogramy používané na poskytovanie konkrétnych služieb inej spoločnosti (napr. zobrazovanie správ, názorov, hudby a ďalších položiek). Prostredníctvom týchto miniaplikácií sa môžu zbierať osobné údaje, napr. vaša e-mailová adresa. Miniaplikácie takisto môžu na svoje správne fungovanie používať súbory cookie. Získavanie údajov prostredníctvom týchto miniaplikácií upravujú zásady ochrany osobných údajov spoločností, ktoré ich vytvorili. Naša miniaplikácia môže obsahovať funkciu importovania kontaktov, vďaka ktorej môžete svojim kontaktom zaslať e-mail. Na vašu žiadosť prehľadáme váš e-mailový adresár, aby sme vám pomohli s importovaním kontaktov do našej webovej lokality.

Čo sú to súbory cookie?

Pojem "súbor cookie" používame v súvislosti so všetkými technológiami, ktoré ukladajú a využívajú údaje v zariadení, ktoré používate na prístup k našim službám, ako napríklad počítač, tablet alebo mobilný telefón. Používame napríklad súbory HTTP cookie, teda malé dátové súbory (zvyčajne zložené z číslic a písmen), ktoré sa preberajú pri prístupe k našim službám, pričom umožňujú rozpoznanie vášho zariadenia. Takisto používame technológie, ako pixelové značky a softvérové súpravy vložené do našich aplikácií (viac informácií).

Existuje viacero druhov súborov cookie:

 • Môže ísť o súbory cookie poskytované spoločnosťou Cisco ("súbory cookie prvej strany") a súbory cookie poskytované v našom mene, napríklad zadávateľmi reklamy a spoločnosťami zaoberajúcimi sa analýzou dát ("súbory cookie tretích strán").
 • Používame súbory cookie s rôznou dobou platnosti, napríklad súbory, ktorých platnosť trvá len po dobu, počas ktorej máte otvorený prehliadač (nazývané aj "súbory cookie relácie"). Po zatvorení prehliadača sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie sú "trvalé súbory cookie", čo znamená, že po zatvorení prehliadača sa nevymažú. Slúžia napríklad na rozpoznanie vášho zariadenia pri opätovnom otvorení prehliadača a prehľadávaní internetu.

Ktoré súbory cookie používame a prečo?

Nasledujúca tabuľka uvádza jednotlivé kategórie súborov cookie používané v rámci našich služieb a dôvod ich používania.

Druh súboru cookie Prečo tieto súbory cookie používame Kto ich poskytuje a kde získate viac informácií?
Overovacie súboru cookie Tieto súbory cookie (vrátane ukladania v počítači a iných technológií) nám prezradia, že ste prihlásení, aby sme vám mohli poskytnúť príslušné prostredie a funkcie, ako sú údaje o vašom konte, história a možnosť úpravy nastavení vášho konta. Cisco
Súbory cookie na zaistenie bezpečnosti a integrity webovej lokality Tieto súbory cookie používame na podporu alebo aktivovanie bezpečnostných funkcií, ktoré pomáhajú pri zachovaní bezpečnosti webových lokalít spoločnosti Cisco. Umožňujú napríklad rozpoznať, keď sa prihlásite do zabezpečenej oblasti služieb a pomáhajú nám ochrániť vaše konto pred neoprávneným prístupom. Cisco
Reklama Súbory cookie a pixely sa využívajú na poskytovanie reklamy a zvýšenie jej relevantnosti pre vás, ako aj na monitorovanie účinnosti reklamných kampaní v rámci mobilných aplikácií.
Súbor cookie môžeme použiť napríklad na poskytnutie reklamy, ktorá by vás mohla zaujímať, na iných webových lokalitách. Tieto informácie zároveň používame na opätovné poskytovanie relevantnej reklamy používateľom. Naši partneri môžu podobným spôsobom používať súbory cookie, atribučnú službu alebo inú podobnú technológiu, aby zistili, či sme poskytli reklamu a do akej miery bola účinná, alebo aby nám poskytli informácie o tom, ako s nimi interagujete. V rámci týchto aktivít sa môžu do vášho zariadenia ukladať súbory cookie.

Cisco [a tretie strany vrátane nasledujúcich]

 • Adelphic
 • Adjust
 • AdRoll (Facebook)
 • AdSage
 • AOL
 • CareerCo
 • Digilant
 • Drawbridge
 • Facebook
 • Google
 • HasOffers (Tune)
 • Indeed
 • Kenshoo
 • Microsoft
 • Mixpanel
 • Quantcast
 • Recruitics
 • RocketFuel
 • Simplyhired
 • Twitter
 • Yahoo
 • YieldMo
 • Ziprecruiter

Viac informácií o reklame založenej na záujme alebo o spôsobe zrušenia súhlasu s využívaním údajov o vašom prehľadávaní webu na účely behaviorálnej reklamy nájdete na lokalite www.aboutads.info/choices, ak ste v USA, alebo na lokalite http://youronlinechoices.eu/, ak sa nachádzate mimo územia Spojených štátov.

Súbory cookie zisťujúce polohu Tieto súboru pomáhajú spoločnosti Cisco poskytovať lokalizovaný obsah. Súbor cookie uložený v prehliadači alebo zariadení môžeme použiť na zobrazenie lokality vo vašom preferovanom jazyku. Cisco
Súbory cookie podporujúce funkcie lokality a služby Tieto súbory poskytujú funkcie, ktoré nám pomáhajú dodávať produkty a služby.
Súbory cookie vám napríklad pomôžu prihlásiť sa predvyplnením polí. Súbory cookie a podobné technológie môžeme zároveň využívať na poskytovanie sociálnych doplnkov a iného prispôsobeného obsahu, ako sú napríklad rôzne návrhy pre vás a iných.

Cisco [a tretie strany vrátane nasledujúcich]

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
Súbory cookie na účely analýz a výskumu Tieto súbory sa používajú na pochopenie, zdokonalenie a preskúmanie produktov a služieb, napríklad pri návšteve webovej lokality spoločnosti Cisco a súvisiacich webových lokalít a aplikácií prostredníctvom počítača alebo mobilného zariadenia.
Súbory cookie môžeme napríklad používať na analyzovanie používania funkcií lokality a na segmentáciu publika na účely testovania funkcií. Spolu s našimi partnermi tieto technológie a získané údaje využívame na zdokonalenie a pochopenie vášho používania webových lokalít, aplikácií, produktov, služieb a aplikácií. Informácie o týchto analýzach môžeme sprístupniť našim partnerom.

Cisco [a tretie strany vrátane nasledujúcich]

 • Google
 • MixPanel
 • Optimizely


Aké možnosti voľby máte k dispozícii?

Máte právo rozhodnúť sa, či chcete prijímať súbory cookie alebo nie. Sú dôležitou súčasťou fungovania našich služieb, preto by ste mali vedieť, že ak sa rozhodnete súbory cookie odmietnuť alebo odstrániť, mohlo by to mať vplyv na dostupnosť a funkčnosť služieb.

Predvolené nastavenie väčšiny prehliadačov je súbory cookie prijímať. Ak sa tak rozhodnete, svoj prehliadač môžete zvyčajne nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo odstraňoval. Postupujte podľa pokynov poskytnutých vaším prehliadačom, ktoré sa väčšinou nachádzajú v ponuke "Pomoc", "Nástroje" alebo "Upraviť". Niektoré tretie strany zároveň umožňujú odmietnuť ich súbory cookie priamo kliknutím na príslušné prepojenie. Takéto prípady sme uviedli v tabuľke vyššie.

Odmietanie alebo odstraňovanie súborov cookie prehliadača nemusí mať nevyhnutne vplyv na flashové súbory cookie tretích strán používané v súvislosti s našimi službami. Viac informácií o odstránení alebo deaktivovaní flashových súborov cookie nájdete na adrese http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Kde nájdete viac informácií?

Viac informácií o súboroch cookie, o spôsobe, ako zistiť, aké súbory cookie sa nachádzajú vo vašom zariadení, a ako ich spravovať a odstrániť, nájdete na lokalitách www.allaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.eu.

Funkcia "do not track"

Niektoré prehliadače vám umožnia aktivovať funkciu "do not track", ktorá navštevovaným lokalitám zasiela signály s informáciou, že si neželáte sledovanie svojich aktivít online. Tento postup sa líši od blokovania alebo odstraňovania súborov cookie, pretože prehliadače s aktivovanou funkciou "do not track" môžu stále prijímať súbory cookie. K dnešnému dňu neexistuje norma, ako by mali spoločnosti na signály "do not track" reagovať, hoci v budúcnosti sa možno podobná úprava vypracuje. Na signály "do not track" v súčasnosti nemáme možnosť reagovať. Ak v budúcnosti takúto možnosť budeme mať, podrobnosti uvedieme v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Získajte viac informácií o funkcii "do not track".

Kontakt

V prípade otázok o našom používaní súborov cookie sa na nás obráťte na adrese: privacy@cisco.com.

Vyhlásenie o ochrane údajov