Technologie CleanAir

Zlepšování kvality signálu

Seznamte se s technologií Cisco CleanAir, která pomáhá zjednodušit správu bezdrátové sítě a zavést konzistentní bezpečnostní zásady pro mobilní uživatele. (1:21 min.)

Technologie CleanAir řešení Unified Wireless Networks

Jako funkce na úrovni systému řešení Cisco Unified Wireless Network poskytuje technologie CleanAir následující možnosti ke zlepšení kvality signálu:

  • Zjišťování rádiového rušení, které jiné systémy nerozpoznají
  • Identifikace zdroje a nalezení v plánu budovy
  • Poskytování automatických úprav k optimalizaci bezdrátového pokrytí v místech rušení

Tato inovativní technologie poskytuje následující výhody:

  • Bezdrátové sítě, které se samy opravují a optimalizují
  • Rychlejší odstraňování potíží, které snižuje dobu výpadků
  • Efektivnější prosazování zásad
  • Zabezpečení vrstvy 1

Nabízené produkty

Aironet 3500

Řada Cisco Aironet 3500

Zlepšete výkon a spolehlivost s technologií 802.11n a CleanAir, kterou obsahují přístupové body Aironet 3500 Series.

Řadič Cisco 5500 Series Wireless LAN

Řadič Cisco 5500 Series Wireless LAN

Seznamte se s výhodami jednotné bezdrátové technologie s řadiči Cisco Wireless LAN a technologií CleanAir.

Řada Cisco Nexus 5000

Cisco Mobility Services Engine

Zařízení MSE (Mobility Services Engine) poskytuje informace o umístění, adaptivní bezdrátové systémy IPS a další možnosti.

Doporučené články

Zkontrolujte si kvalitu signálu
Seznamte se s rizikem rušení v testu online ke zjištění indexu kvality signálu.

Specifikace technologie Cisco CleanAir
Seznamte se s možnostmi ochrany bezdrátové sítě před rádiovým rušením, optimalizace výkonu sítě 802.11n a zjednodušení operací WLAN.

Ukázka technologie CleanAir
Seznamte se s technologií CleanAir v provozu.

Vlivy rušení v sítích WLAN
Skupina Farpoint popisuje konkrétní vliv rádiového rušení na výkon.

Zhodnocení rušení WLAN
Skupina Farpoint poskytuje nejlepší postupy ke zhodnocení rádiového rušení.

Další zdroje

Dovolte nám pomoci