Podľa Cisca bude mobilná cloudová prevádzka tvoriť 71 percent celkovej mobilnej dátovej prevádzky v porovnaní so 45 percentami za rok 2011.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 23. február 2012 – Podľa Predpovede globálnej mobilnej dátovej prevádzky pre roky 2011 až 2016, ktorá je súčasťou štúdie Cisco® Visual Networking Index (VNI), vzrastie do roku 2016 celosvetová mobilná dátová prevádzka 18-násobne na úroveň 10.8 Exabajtov (EB) mesačne (130 EB ročne, čo je ekvivalent 33 miliárd DVD diskov). Jeden Exabajt predstavuje dáta v objeme jedného triliónu bajtov. Tento nárast zodpovedá  prudkému nárastu množstva mobilných zariadení s pripojením na internet, ktoré do roku 2016 prevýšia celosvetovú populáciu (predpokladaných 7,3 miliárd; zdroj: UN). Spoločnosť Cisco predpovedá, že v období rokov 2011 až 2016 bude globálna dátová mobilná prevádzka trojnásobne väčšia, ako celosvetová dátová prevádzka v pevných sieťach.

Len samotný očakávaný prírastok mobilnej internetovej prevádzky v rokoch 2015 až 2016 je približne trojnásobne väčší, ako odhadovaný objem celého mobilného internetu za rok 2012. Takýto výrazný nárast spôsobujú tieto trendy:

 • Viac streamovaného obsahu: V porovnaní s jednoduchým sťahovaním zákazníci čoraz viac vyžadujú tzv. on-demand alebo streamovaný obsah.
 • Viac mobilných pripojení: Do roku 2016 bude na svete viac ako 10 miliárd mobilných zariadení s pripojením na internet, vrátane modulov stroj-stroj (M2M) – napr. digitálne billboardy aktualizované prostredníctvom bezdrôtovej siete.
 • Pokročilé výpočtové zariadenia: Mobilné zariadenia sú čoraz výkonnejšie a sú schopné generovať vyšší objem dátovej prevádzky. Tablety budú spomedzi všetkých zariadení najrýchlejšie rastúcou skupinou. Objem mobilnej dátovej prevádzky generovaný tabletmi v roku 2016 bude štyri krát vyšší ako objem celkovej mesačnej globálnej mobilnej dátovej prevádzky v roku 2010.
 • Vyššie mobilné rýchlosti: Vyššia rýchlosť znamená vyššiu spotrebu dát. Cisco predpovedá, že rýchlosti mobilných sietí (vrátane 2G, 3G a 4G sietí) sa v období rokov 2011 až 2016 zvýšia až 9-násobe.
 • Viac mobilného videa: Mobilní užívatelia chcú čo najlepší zážitok, čo väčšinou znamená dopyt po mobilnom videu, ktoré bude do roku 2016 tvoriť až 71 percent celkovej mobilnej dátovej prevádzky.

Podľa výsledkov štúdie VNI do roku 2016 by mohlo byť 39 percent všetkých mobilných zariadení na svete (vrátane 71 percent všetkých inteligentných telefónov a tabletov) schopných pripojiť sa na mobilnú sieť s protokolom IPv6.

Vplyv mobilných zariadení / pripojení

 • Narastajúci počet bezdrôtových zariadení pripájajúcich sa na mobilné siete je hlavným dôvodom narastajúceho objemu prevádzky. Do roku 2016 bude na svete viac ako 8 miliárd osobných mobilných zariadení a takmer 2 miliardy pripojení typu M2M (napr. GPS systémy v automobiloch, systémy na monitorovanie pohybu tovaru, a pod.).
 • Prenosné zariadenia budú do roku 2016 generovať približne 90 percent celosvetovej mobilnej dátovej prevádzky.

Vplyv presunu prevádzky z mobilných na pevné siete

 • Aby poskytovatelia internetového pripojenia dokázali zvládnuť narastajúci dopyt po mobilnom internete, stále viac sa snažia presúvať nepotrebnú prevádzku z mobilných na pevné alebo bezdrôtové siete.
 • V roku 2011 takto každý mesiac presunuli 11 percent celkovej mobilnej dátovej prevádzky. Do roku 2016 to bude 22 percent.
 • Ak by sme zobrali do úvahy všetky aspekty mobility, ako napr. prevádzka v mobilných sieťach, prevádzka presunutá z mobilných sietí a prevádzka v pevných alebo bezdrôtových sieťach generovaná prenosnými zariadeniami, celkový objem mobilnej prevádzky by predstavoval viac ako štvornásobok prevádzky v mobilných sieťach očakávanej pre rok 2016 podľa predpovede Cisco Mobile VNI.

Predpoveď regionálneho rastu

Podľa aktualizovanej predpovede spoločnosti Cisco zaznamenávajú najväčší nárast prevádzky tieto regióny:

 • Blízky východ a Afrika: 36-násobný rast
 • Ázia a Tichomorie: 21-násobný rast
 • Stredná a Východná Európa: 21-násobný rast
 • Latinská Amerika: 18-násobný rast
 • Severná Amerika: 17-násobný rast
 • Západná Európa: 14-násobný rast

Predpoveď pre Strednú a Východnú Európu (2011 až 2016)

 • mobilná dátová prevádzka bude rásť 2x rýchlejšie ako prevádzka v pevných IP sieťach
 • v roku 2016 dosiahne mobilná dátová prevádzka ekvivalent 11-násobku objemu celkovej prevádzky na internete v regióne Strednej a Východnej Európy v roku 2005
 • v rokoch 2011 až 2016 narastie prevádzka generovaná mobilným videom až 32-násobne
 • v roku 2016 budú cloudové aplikácie tvoriť 69 percent celkovej mobilnej dátovej prevádzky (nárast z úrovne 36 percent v roku 2011)

Vplyv vyšších rýchlostí pripojenia do mobilných sietí

V minulom roku sa priemerná rýchlosť mobilného pripojenia zdvojnásobila a očakáva sa, že do roku 2016 vzrastie až 9-násobne.

(Kbit/s) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR
Priemerná rýchlosť mobilného pripojenia 315 504 792 1236 1908 2873 56 percent
Priemerná rýchlosť pripojenia inteligentným telefónom 1344 1829 2425 3166 4102 5244 31 percent

Zdroj: výsledky štúdie Cisco Global Internet Speed Test (GIST), ktorá je súčasťou programu Cisco VNI, ako aj výsledky iných nezávislých testov rýchlostí pripojenia.

Metodológia štúdie Cisco Mobile VNI

Štúdia Cisco mobile VNI je založená na predpovediach nezávislých analytikov a štúdiách reálneho mobilného dátového využitia v kombinácii s odhadmi spoločnosti Cisco o zavádzaní mobilných aplikácií, celkovom čase využívania a prenosových rýchlostiach. Štúdia berie do úvahy aj iné kľúčové faktory, ako napríklad rýchlosti širokopásmového mobilného pripojenia, alebo výpočtový výkon mobilných zariadení.