Anskaffelseseffektivitet gennem oprettelse af en virtuel forsyningskanal:

Effektiv anskaffelse, styring og distribution af logistik er en af forsvarsorganisationernes højeste prioriteter, og det er et af de områder, hvor indførelsen af moderne web- og internetbaserede løsninger kan have umiddelbare økonomiske og arbejdskraftmæssige fordele.

Fokuseret logistik kan beskrives som processtyring fra producent til slutbruger med lille eller ingen forsinkelse (hastighed) og med begrænsede krav til opbevaring og styring af aktiver.

E-handelens fremkomst, herunder e-indkøb og e-logistik, virkeliggør den fokuserede logistik og sikrer, at leverancehastigheden lever op til forventningerne.

Online-auktioner har tiltrukket massiv interesse inden for forsvarsområdet, og auktionerne bruges i begrænset omfang, hvilket ikke desto mindre demonstrerer deres værdi, hvad angår prisnedsættelse og leverancehastighed.

Brancheløsning:

De virksomheder, der støtter forsvarsoperationer - logistik, transport, personaleudvikling osv. - har anerkendt nødvendigheden af en ændring af deres virksomhedsprocesser fra levering fra lager til sidste øjeblikserhvervelser, levering på flere forskellige måder og selvbetjening.

I dag er der behov for en begrænset lagerbeholdning, nøje overvågning af forsyningerne fra fabrik, effektiv transport og hurtig oprustning til det vigtige efterspørgselspunkt. Brugen af NATO-lagernumre understøtter effektiv og nøjagtig lagerbeholdning, og et kodificeringsagentur med weblinks direkte til forsvarets leverandører sikrer hurtig levering til slutbrugeren.

Efterhånden som lagerbeholdningen mindskes, bliver en nøjagtig og rettidig informationsstrøm afgørende. Det er nødvendigt, at forbindelsen mellem producent og slutbrugeren i felten hele tiden opretholdes.

De drivende systemer, der har fastsat standarderne, og som er blevet overtaget af den kommercielle industri, er nu almindelige løsninger inden for forsvarsområdet. E-handel, e-betaling, leverancestyring, indkøbsportaler og auktioner, sporing af forsyningsmidler via GPS og sofistikerede programmer til styring af lagerlogistik er nogle af de løsninger, forsvaret har overtaget.

Fordele:

  • Forbindelse mellem leverandør og anskaffelsesorganisation samt til slutbrugeren anerkendes som gavnlig for hurtigere logistik og reducerede udgifter i forbindelse med forvaltning af aktiver. E-baserede logistikprogrammer leverer en sammenhængende og koordineret løsning samtidig med, at de øger synligheden og den økonomiske kontrol.
  • Forbedret kommunikation og infrastruktur-forbindelse understøtter det overordnede formål at reducere udgifterne til aktiver, hvorved der frigøres kapital, der kan bruges til ressourcer til krigeren ved fronten.

Cisco-teknologier, der er relevante for denne løsning:

Beslægtede forretningsløsninger:

Se på andre beslægtede udfordringer:

Nødvendig infrastruktur til levering af informationsoverlegenhed til frontlinien
Implementering af et grundlæggende netværk til forbedring af informationsstyring