Nødvendig infrastruktur til levering af informationsoverlegenhed til frontlinien

Application Oriented Networking

Indsamling, overførsel og behandling af oplysninger er essentielt for opretholdelse af førerposition og sikring af beslutningsherredømmet.

Soldaten ved frontlinien opererer i et informationsdomæne, der dækker alt fra statiske data i opslagsværker til dynamiske data omhandlende anvendelsen af våben. Vore dages frontliniesoldat kan være involveret i manøvrer, fredsbevarelse eller krigshandlinger, men hver operation kræver tilgængelighed på stedet til global, sikker informationskapacitet, så han kan opnå sine mål.

Efterhånden som mere udspekulerede våben tages i anvendelse, bliver krigerens våbenpræcision og -effektivitet muliggjort af informationsnetværkets kapacitet til at sammenkoble afgørende oplysninger hurtigere end nogen andre.

Informationsoverlegenhed indbefatter adgang til programmer og tjenesteydelser beregnet til manøvrer, involvering, beskyttelse og logistik. Succes over hele linien kræver afkodning af oplysninger, så der åbnes for fremherskende manøvrer, præcisionsanvendelse, fokuseret logistik samt beskyttelse over hele spektret.

Udfordringerne er markante, ikke mindst i kraft af den begrænsede båndbredde ved kommunikation med soldaten i skyttehullet, på et skib til havs eller i et kampfly, der opererer tæt ved lydens hastighed. Desuden har de potentielle farer ved ulige kapacitet til krig baseret på information hævet niveauet for sikkerhed og godkendt kryptering. Endelig er datakilderne så mangfoldige og ofte i intern konflikt, at tilgængeligheden af oplysninger hurtigt kan antage dimensioner, der skaber fare for overbelastning.

Brancheløsning:

Kapaciteten til at indsamle, behandle og sprede oplysninger uafbrudt, mens man udnytter eller hindrer en fjendes mulighed for at gøre det samme, er det primære mål.
Informationsstyring på feltniveau eller taktisk niveau anerkendes nu som væsentligt for missionens succes (krigsførelse) og er ikke længere et område, der er adskilt fra støttegarnisonerne. Revolutionen inden for militære anliggender og nedrustningen efter den kolde krig kræver forbindelse mellem skyttehul og fabrik for at sikre den fysiske og informationsmæssige støtte til soldater, marineinfanterister, piloter og flådemandskab, der er involveret i forskellige missioner - lige fra humanitær støtte til omfattende krigsoperationer.

Der kræves derfor en pålidelig infrastruktur til understøttelse af sikre og pålidelige netværk. Netværkene skal udnytte den seneste tænkning inden for sikkerhed, kryptering og modstandsdygtighed over for fjendtlige angreb inden for både digital tele- og datakommunikation.

Fordele:

  • I vores dage vælger man kommercielle løsninger på grund af de elementer inden for kommunikationsinfrastrukturen, hvor hurtig anvendelse, kommerciel teknologi og udgiftsbesparelser kan måles. Der vil altid være behov for specielle løsninger udviklet af militæret, men argumenterne for og fordelene ved disse teknologiske områder vil ikke blive diskuteret her.

Cisco-teknologier, der er relevante for denne løsning:

Beslægtede forretningsløsninger:

Se på andre beslægtede udfordringer:

Implementering af et grundlæggende netværk til forbedring af informationsstyring
Anskaffelseseffektivitet gennem oprettelse af en virtuel forsyningskanal