Implementering af et grundlæggende netværk til forbedring af informationsstyring

Application Oriented Networking

Implementering og administration af infrastrukturelle grundnetværk er altafgørende for den moderne forsvarsstyrke, hvis den skal kunne indsamle, styre og prioritere data. Mislykkes datastyringen, kan det føre til for mange informationer og inkompetent beslutningstagen.

Informationsstyring på hovedkvartersniveau muliggør effektiv dataindsamling og -distribution samt, hvad der er endnu vigtigere, beslutningstagen. Sikrede intranet og webportaler virker befordrende for samarbejdet mellem afdelinger og muliggør hurtigere beslutninger baseret på fælles data.

For at opnå succes er det nødvendigt med forandringer i kultur og processer. Fremskridtet måles lettere inden for industri end inden for staten, hvor incitamentet er øget produktion for færre penge. En yderligere faktor, der bør indgå i overvejelserne, er venligtsindet samarbejde mellem lande, hvad enten det er afledt af en koalition, NATO eller Den Europæiske Forsvarsstyrke. Dette krav til multinational datafusion medfører yderligere krav om informationsadskillelse og -følsomhed.

Informationsstyring på feltniveau eller taktisk niveau bliver nu opfattet som afgørende for missionens succes (krigshandlinger). Udfordringerne forbundet hermed er betydelige - særligt i de tilfælde, hvor kryptering og sikkerhed nu er påkrævet, og hvor den lokale dataindlæsning antager proportioner, der kan medføre overbelastning.

Den 13. december 2000 bekendtgjorde Det Amerikanske Forsvarsministerium eksistensen af et Multifunktionelt System til Informationsdistribution (MIDS) i samarbejde med Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. MIDS-terminaler muliggør fælles luft- og jordbaserede platforme og fælles taktisk krigszoneinformation, der er afgørende for kritiske NATO-operationer, da de indeholder blokeringsfri, sikret, digital stemme- og datakommunikation til kampstyrkerne.

Brancheløsning

Forsvarets hovedkvarter har et minimumskrav om to forskellige kernenetværksarkitekturer, som skal opfylde kravene i forbindelse med informationsudveksling afledt af de naturlige sikkerheds- og forsikringskrav.

De øgede kommercielle krav til kontorautomatisering og slutbrugerprogrammer understøtter behovene hos administrationen, personale, uddannelse, revision og andre typisk ikke-følsomme hovedkvartersfunktioner. Disse krav imødegås ofte bedst i kraft af kommercielt orienterede pakkeløsninger installeret med den nødvendige adgangssikkerhed og adgangsgodkendelse. De fordrer også oprettelsen af virtuelle data warehouses, der kan levere pålidelige og stabile data til brugere på alle niveauer og til alle afdelinger.

Ud over de almindelige krav til kontorautomatisering er der behov for, at mere afgørende, følsomme data vedrørende missionen kan styres og distribueres. Dette kræver langt mere krævende sikkerhedsomgivelser. For risikoen for fjendtlig indtrængen er stor, hvorfor kryptering, firewalls og sikkerhedsgaranti er obligatorisk.

Ud over de øgede krav til sikkerhedsforanstaltninger er der behov for at kunne distribuere missionsrelateret data til øverstbefalende i felten, hvor beslutninger om frontlinien iværksættes. Det er på dette område, at sikker kommunikation skal kunne garanteres ud fra betragtningen om, at følsom information kunne falde i de forkerte hænder. Informationsstyring og intelligent netværksinfrastruktur inden for hele styrken muliggør effektiv indsamling og distribution af data, samt, hvad der er endnu vigtigere, effektiv beslutningstagen og selvsynkronisering af kampstyrken og dens støtteelementer.

Fordele:

  • Brugen af almindelige kontorautomatiseringsprodukter forbedrer kommunikation og produktivitet, alt imens målet om at reducere omkostninger gennem effektivitet indfries.
  • Intern forbindelse mellem afdelinger og organisationer muliggør hurtigere beslutningstagen og mindsker dobbeltarbejde.
  • Oplysninger om missioner virker ved brug af sikre intranet og webportaler befordrende for samarbejde og muliggør hurtigere beslutningstagen. Adskillige enheder skal reagere på information, som i visse tilfælde er tilgængelig for alle, og som går under betegnelsen "det fælles operationelle billede".

Cisco-teknologier, der er relevante for denne løsning:

Beslægtede forretningsløsninger:

Se på andre beslægtede udfordringer:

Nødvendig infrastruktur til levering af informationsoverlegenhed til frontlinien
Anskaffelseseffektivitet gennem oprettelse af en virtuel forsyningskanal