Guest

Ngân hàng Bán lẻ

Ngân hàng Bán lẻ


Đáp ứng Nhu cầu của Khách hàng Ngày nay

Sự thoả mãn của khách hàng vẫn là yếu tố thành công quan trọng đối với các ngân hàng bán lẻ khi số lượng ngày càng tăng các khách hàng muốn truy cập trực tuyến vào các chức năng ngân hàng.

Danh mục Giải pháp trải nghiệm cộng tác cho khách hàng của Cisco giúp chuyển đổi các ngân hàng bán lẻ thành các cơ sở kinh doanh hướng khách hàng thực sự. Danh mục các giải pháp này được thiết kế dành cho các ngân hàng bán lẻ chi nhánh và giúp bạn nâng các dịch vụ khách hàng lên các mức mới bằng mạng mà bạn đã xây dựng.


Video về Ngân hàng Bán lẻ

Truyền thông Hợp nhất trong Ngân hàng Bán lẻ. (2:05 phút)

Xem đoạn video nhúng này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript được bật.
Tải Flash Player

Giải pháp Trải nghiệm Cộng tác cho Khách hàng dành cho các Dịch vụ Tài chính

CCE: Quản lý Tương tác Khách hàng
Nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cơ hội bán hàng chéo, cũng như các khả năng tiếp thị có định hướng trong các chi nhánh.

CCE: Quản lý Ảnh Kỹ thuật Số và Quản lý Ứng dụng Tinh gọn
Chuyển sang môi trường ký gửi dựa theo ảnh mà không phải lo lắng về công suất mạng cơ bản.

CCE: Phương tiện Kỹ thuật Số cho Ngân hàng Bán lẻ
Nâng cao trải nghiệm của khách hàng chi nhánh và tính hiệu quả của nhân viên

CCE: Quản lý Thoại Kỹ thuật Số
Cung cấp các giải pháp quản lý và ghi âm thoại toàn diện, tiết kiệm chi phí dành cho các văn phòng chi nhánh.

CCE: Bảo mật mức Vật lý dành cho Ngân hàng Bán lẻ
Cung cấp giải pháp bảo mật toàn diện cho ngân hàng bán lẻ của bạn.

CCE: Quản lý Chuyên gia Ảo
Cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội với kết nối video tương tác hai chiều tới chuyên gia tài chính phù hợp.

CCE: Máy để bàn Quản lý Của cải
Cung cấp truy cập vào thông tin từ bất kỳ vị trí được nối mạng nào để mang lại dịch vụ khách hàng chất lượng hàng đầu.

Nội dung Nổi bật

Web Thế hệ Kế tiếp: Công cụ để Xây dựng Quan hệ Khách hàng Vững chắc trong Ngân hàng Bán lẻ
Xem xét các công nghệ hình thành nên Web thế hệ kế tiếp, và vai trò của các khả năng này trong thế giới thực của ngân hàng bán lẻ.
(PDF - 294 KB)

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ