Guest

Thị trường Tài chính

Thị trường Tài chính


Kinh doanh Hiệu suất Cao trong Thị trường Tài chính

Xử lý khối lượng ngày càng tăng dữ liệu thị trường và giao dịch thương mại với Kinh doanh Hiệu suất Cao (HPT), một danh mục các giải pháp mang lại cơ sở hạ tầng có thể mở rộng, độ trễ thấp.

Cisco và các đối tác cung cấp tập hợp tích hợp các công nghệ nhằm giúp bạn tiến nhanh tới nền tảng kinh doanh thế hệ kế tiếp.

Danh mục giải pháp HPT giải quyết được tất cả các lĩnh vực của chu kỳ kinh doanh, bao gồm: phân phối dữ liệu thị trường và các hệ thống trước, giữa và hậu văn phòng. Trong tất cả các lĩnh vực này, danh mục giải pháp của Cisco:

  • Nâng cao Hiệu suất
  • Giúp hỗ trợ khả năng hiện diện toàn chu kỳ và đánh giá độ trễ ở mức vi mô
  • Tăng tính linh hoạt để duy trì sự liên tục của kinh doanh

Video Kiến trúc Quản lý Rủi ro

Tìm hiểu cách thức kiến trúc quản lý rủi ro có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ suy thoái kinh tế. (7:15 phút)

Xem đoạn video nhúng này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript được bật.
Tải Flash Player

Hình ảnh Tài chính

Bài viết Điện toán Đám mây trong Thị trường Tài chính

Bài viết Điện toán Đám mây trong Thị trường Tài chính xem xét hàng loạt các tình huống để áp dụng điện toán đám mây trong các dịch vụ tài chính.
> Đọc Thêm (Yêu cầu Đăng ký)

Giải pháp Kinh doanh Hiệu suất Cao cho các Dịch vụ Tài chính

HPT: Giải pháp Tốc độ Algo
Công cụ kinh doanh tự động hoá giúp bạn giao tiếp nhanh hơn và xử lý khối lượng lớn dữ liệu thị trường theo cách tin cậy có thể dự đoán được.

HPT: Tối ưu hoá Công việc Hành chính
Nâng cao hiệu quả và tính nhạy bén của các tài nguyên tính toán công việc hành chính và tài chính cũng như đẩy nhanh phân tích rủi ro.

HPT: Quản lý Độ trễ
Tối ưu hoá hiệu suất với phân tích độ trễ ở mức vi mô qua toàn bộ chu kỳ kinh doanh.

HPT: Power Trader
Công cụ kinh doanh thế hệ kế tiếp nâng cao cộng tác, hỗ trợ tính di động và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Nội dung Nổi bật

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ