Guest

Thanh toán

Thanh toán


Ngành thanh toán phải đối mặt với các thách thức kinh doanh trên nhiều mặt trận: cạnh tranh khốc liệt, đối phó với gánh nặng quy định, duy trì bảo mật và quản lý các mạng phức tạp với hàng triệu điểm cuối như các kênh phân phối dịch vụ.

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ Thương mại được Kết nối

Hỗ trợ Thương mại được Kết nối
Các ngân hàng có thể hoàn thành công việc hiệu quả hơn bằng cách hỗ trợ các tuỳ chọn mua sắm của người tiêu dùng được kết nối.
> Đọc Thêm (PDF - 315 KB)


Các doanh nghiệp thanh toán đang phải đối phó với sự hội tụ của nhiều loại thanh toán và hợp nhất trong ngành với nỗ lực chống lại giảm biên lợi nhuận. Cisco giúp các khách hàng trong ngành thanh toán của chúng tôi tăng lợi nhuận bằng cách:

 • Đổi mới các sản phẩm và dịch vụ
 • Giảm chi phí bằng cách tăng hiệu suất
 • Quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả hơn

Nhờ phát triển Mạng làm Nền tảng, Cisco có tiềm năng nâng cao triệt để truyền thông giữa:

 • Khách hàng và các kênh
 • Các kênh và trung tâm xử lý/dữ liệu
 • Trong nội bộ trung tâm xử lý/dữ liệu
 • Trong mạng giữa trung tâm xử lý/dữ liệu và mạng thanh toán liên ngân hàng

Cisco có thể khởi xướng các cuộc thảo luận cấp cao về các mô hình chuyển đổi để giúp khách hàng:

 • Nâng cao trải nghiệm của khách hàng
 • Tăng hiệu suất hoạt động
 • Tối ưu hoá bảo mật
 • Hỗ trợ tuân thủ

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ