Guest

Dịch vụ Tài chính

Dịch vụ Tài chính


Quản lý Hiệu quả Thông tin Tài chính

Ngành dịch vụ tài chính toàn cầu ngày nay đang phát triển trong tất cả các phân đoạn và khu vực, ngành này đòi hỏi cơ sở hạ tầng thông tin năng động mới, an toàn cao và tin cậy. Môi trường này đã trở nên phức tạp hơn khi các tổ chức tài chính:

  • Thêm các ứng dụng thông qua gia tăng mua lại công ty
  • Mở rộng cung cấp các sản phẩm thông qua sự phát triển này
  • Yêu cầu tốc độ điện toán cao để tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh
  • Mở rộng bán hàng và dịch vụ tới nhiều kênh cung cấp

 

Giải quyết Nhu cầu của các Tổ chức Tài chính

Giải pháp truyền thông cộng các của Cisco giúp SHB nâng cao hiệu quả hội họp và làm việc cộng tác

Giải pháp truyền thông cộng các của Cisco giúp SHB nâng cao hiệu quả hội họp và làm việc cộng tác
Ngân hàng TMCP SHB lắp đặt giải pháp truyền thông cộng tác của Cisco giúp nâng cao hiệu quả hội họp và làm việc cộng tác, tạo ra những cuộc họp từ xa sống động, nối liền những ngăn cách về mặt địa.

Toàn Ngành

Toàn ngành Dịch vụ Tài chính
Cisco cung cấp các dịch vụ kinh doanh giải quyết được các vấn đề chung cho tất cả các phân đoạn của dịch vụ tài chính. Các giải pháp này bao gồm kiến trúc và thiết kế được Cisco chứng nhận có thể tuỳ chỉnh cụ thể cho ngành.

Thị trường Tài chính

Thị trường Tài chính
Cisco đang giải quyết được các thay đổi về thương mại điện tử và yêu cầu mới của luật pháp thông qua việc đầu tư vào danh mục giải pháp kinh doanh hiệu suất cao. Giải pháp này hỗ trợ kinh doanh tự động hoá có độ trễ thấp, tốc độ cao cũng như nền tảng kinh doanh sử dụng con người thế hệ tiếp theo.

Bảo hiểm
Cisco giúp đỡ các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế kết nối với khách hàng, cơ quan/nhà môi giới và đối tác thông qua việc tối ưu hoá các quá trình kinh doanh, nâng cao cộng tác và cho phép truy cập mọi lúc, mọi thiết bị để bán hàng theo chính sách, gia hạn, khiếu nại và dịch vụ.

Thanh toán

Thanh toán
Cisco giúp các tổ chức Thanh toán trong nỗ lực đáp ứng tuân thủ pháp luật, giảm bớt rủi ro và giải quyết tính phức tạp của các hệ thống và sản phẩm thanh toán ngày càng gia tăng.

Ngân hàng Bán lẻ

Ngân hàng Bán lẻ
Thông qua danh mục giải pháp Trải nghiệm Cộng tác cho Khách hàng, Cisco đang cải thiện trải nghiệm của khách hàng trong ngân hàng bán lẻ nhờ giúp các ngân hàng tích hợp các kênh phân phối, hợp lý hoá các hoạt động, đẩy nhanh phân phối sản phẩm và dịch vụ cũng như phối hợp các chuyên gia với nhu cầu của khách hàng trong thời gian thực.

 

Nội dung Nổi bật

Cuộc Khảo sát Ngân hàng Toàn cầu
Tìm hiểu các hành vi và hiểu biết của người tiêu dùng được kết nối đang thay đổi như thế nào so với thương mại (mua sắm và thanh toán).
Đọc (PDF - 253 KB)
Xem Video

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ