Guest

Akademi Olmak için

Akademi Olmak için

Topluluğunuzun Gelişmesine ve Geleceğin Yetenekli Bireylerinin Belirlenmesine Yardımcı Olun

Ağ Akademisi; topluluklar ile ulusal, bölgesel ya da yerel kamu kuruluşları arasında bireysel ve sosyoekonomik gelişimi desteklemek için yenilikçi kamu ve özel sektör ortaklıklarını teşvik eder. Ülkeler gelecekteki yenilikçiliğin itici gücü olarak teknolojiye odaklandıkça 21. yüzyılın meslek becerilerine yönelik talep de artmakta, ağ ve ICT kariyerleri en hızlı büyüyen kariyerler listelerinde en üst sırayı almaktadır.

Akademi kursları veren yerel okullarla ortaklıklar oluşturarak topluluğunuzun olumlu yönde etkilenmesine yardımcı olabilirsiniz. Öğrencilere danışman eğiticiler, işbaşı eğitimleri ve staj fırsatları sunmak gelecekteki iş gücümüzün gelişmesine katkıda bulunur ve öğrencilerin meslek hayatına hazır hale gelmesini sağlar. Bu sırada, geleceğin yetenekli bireylerini tespit ederek rekabetçiliğinizi de artırabilirsiniz.

Kurslar; temel ağ tasarımı, nesne odaklı programlama, ağ güvenliği ve gelişmiş sorun giderme araçları gibi konuların yanı sıra işbirliği, sorun çözme ve ekip oluşturma gibi sosyal becerileri kapsar. Dersler ülkemizde ve dünadamında liseler, kolejler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilir.

Kurumunuzun NetAcad Programına katılması için bizimle buradan, Become An Academy altındaki formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

VIDEO:

WELCOME TO NETWORKING ACADEMY
WELCOME TO NETWORKING ACADEMY

Lab cihazlarınızı almak için Cisco NetAcad Partnerlerini Partner Locator’dan bulabilirsiniz.
http://www.cisco.com/web/partners/index.html

http://www.netacad.com/

Yardım