เตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่ง

ปรับเปลี่ยนเพื่อวันนี้ มอบประสบการณ์แบบเดียวกันให้ผู้ใช้งาน — ด้วยทีมไอทีที่เป็นหนึ่งเดียว

Case study

Ampol: งานไฮบริดและการรักษาความปลอดภัยทาง IoT สำหรับผู้ให้บริการเชื้อเพลิงระดับพรีเมียมของออสเตรเลีย

Ampol จัดการโครงสร้างพื้นฐาน IoT และการดำเนินการค้าปลีกอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย Cisco SecureX อย่างไร