Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Växande företags nätverks- och säkerhetsskydd

Att ignorera digitala säkerhetshot skapar problem för små till medelstora företag. Förebygg hot mot nätverkssäkerheten för växande företag.

Om du driver ett litet eller medelstort företag står nätverkssäkerheten förmodligen inte högst upp på prioriteringslistan. Men det brukar sägas att det är bättre att förebygga än att bota, och du bör avsätta lite tid till att utvärdera ditt system, titta på vilka åtgärder som redan är införda och fundera över vad som kan förbättras. Det gör din verksamhet mindre sårbar för angrepp.

Om du tänker dig ditt företags nätverk som en cool, mycket exklusiv klubb, med massor av värdefulla tillgångar som kundupplysningar, immateriella rättigheter och konfidentiell information, så är det lätt att förstå varför brottslingar vill komma in. De vill stjäla dina tillgångar, använda dem för att utpressa dig eller helt enkelt göra livet svårare för dig. Med andra ord är det jätteviktigt att skydda ditt nätverk.

Din första försvarslinje, som kan liknas vid den byggnad som din klubb använder, är själva väggarna. För ett nätverk handlar det om brandväggar. De ska skydda antingen nätverket eller dess slutpunkter (enheter som skrivbordsdatorer, bärbara datorer och telefoner) eller bådadera (beroende på vad du har) mot obehörig åtkomst. Brandväggarna övervakar den information som rör sig in i och ut ur nätverket och beslutar om vad som får och inte får komma in.

Nästa steg är användarautentisering eller identitetshantering. Det fungerar som en dörrvakt som har en gästlista. Om ditt namn (och lösenord) inte står på listan får du inte komma in. Anthony Stitt, General Manager of Security på Cisco, vet hur värdefullt ett starkt lösenord är: ”Jag rekommenderar att man använder ett bra verktyg för lösenordshantering för att välja starka, slumpmässiga lösenord och att man inte använder samma lösenord för olika konton. Det är enkelt men effektivt.”

Därefter kommer intrångsupptäckt, som hittar och övervakar de element som lyckas ta sig in. Intrångsupptäckt fungerar som de dolda kamerorna på din klubb, som ständigt söker av ansikten och letar efter personer som inte har tillåtelse att vara där.

”Även om du skyddar din miljö så gott du kan så kommer det aldrig att fungera till hundra procent”, säger Stitt. ”Intrångsupptäckt används för att hitta det du eventuellt har missat.”

”Intrångsupptäckten kan automatiseras, så att den blockerar viss trafik eller uppmanar identitetshanteraren att blockera åtkomsten. Det är inte alla problem som kan lösas automatiskt, så det är väldigt viktigt att kontrollera och svara på informationen från intrångsupptäckten. Det hjälper dig att rätta till det som var fel från början, så att om angreppet upprepas så lyckas det inte. Att sluta cirkeln ger systemet största möjliga integritet samtidigt som det skyddar mot upprepade angrepp.”

En av huvudorsakerna till säkerhetsintrång är användarbeteende – det som du och personalen gör på era enskilda enheter. Ofta förstår människor inte att de öppnar ett nätfiskemeddelande eller hämtar filer från en tveksam webbplats.

”Medvetenhetsträning för personalen när det gäller att identifiera bra och dåligt innehåll är en jättebra idé för växande företag”, menar Stitt. ”Skicka runt några e-postmeddelanden som exempel på sådant som man kan träffa på. Det är ett snabbt och effektivt sätt att hjälpa människor att känna igen någonting som kan vara farligt. Det finns också nätfisketjänster som skickar ut falska e-postmeddelanden till personalen och varnar samt ger dem en kort utbildning om de klickar på någonting som de inte borde ha klickat på.”

”Man har också sett en ökning av ”spjutfiskeangrepp”, där den personal som hanterar ett företags ekonomi målsöks. Brottslingen utger sig till exempel för att vara VD eller ekonomichef och skickar e-post till ekonomiavdelningen med begäran om exempelvis banköverföringar. Om ett sådant angrepp lyckas kan det vara förödande för företaget och leda till förluster på tiotusentals, hundratusentals eller till och med miljontals kronor. Att utbilda den personal som hanterar ekonomin är livsviktigt.”

Var också noga med dina uppgraderingar. ”Om du driver ett litet företag och använder molnet blir denna process lättare eftersom uppgraderingar och korrigeringsfiler hanteras åt dig. Om du inte använder molnet måste korrigeringsfilerna installeras på alla enheter som används. Det kan vara tidskrävande så se till att du aktiverar automatiska uppdateringar och inte missar någonting.”

Slutligen, om du inte har tid, lust eller personal till att ägna dig åt säkerhetsåtgärder ska du se till att skaffa dina lösningar från en tillförlitlig källa.”Det finns många som kan hjälpa dig om du inte klarar det själv”, säger Stitt.

Några enkla säkerhetsåtgärder kan skydda dina och dina kunders värdefulla data.

Anmäl dig för att få e-post med aktuell branschinformation, kampanjer och erbjudanden för växande företag.