Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Säkerhetslösning för växande företag

Genom molnet håller företagens dagliga verksamhet på att förändras. Med hjälp av molntjänster kan ett företag få tillgång till en professionell IT-infrastruktur utan att behöva ha en professionell IT-avdelning.

Enkelt, säkert och smart med molnet

Genom molnet håller företagens dagliga verksamhet på att förändras.Med hjälp av molntjänster kan ett företag få tillgång till en professionell IT-infrastruktur utan att behöva ha en professionell IT-avdelning. IT-beroende uppgifter som tidigare krävde ny maskinvara eller utrustning, till exempel överföring av stora filer, lagring av data och olika typer av samarbeten, kan nu utföras i molnet med större flexibilitet, lägre kostnader och mindre krav på expertis. Tack vare molnet kan även mindre företag lätt och kostnadseffektivt komma åt IT-funktioner som gör dem mer konkurrenskraftiga, effektiva och kreativa.

Den här digitaliseringstrenden medför större möjligheter för företagen, men en sak förblir kritisk: nätverkets säkerhet. När företagen anammar digitaliseringen måste de göra det på ett säkert sätt. Den produktiva övergången till digitalisering innebär att företagen måste handla smart och vara utrustade för att undvika cyberangrepp. Det verkar kanske inte som något överhängande hot, men faktum är att ransomware-intrång kostade 1 miljard US-dollar bara år 2016*. Säkerhetsöverträdelser kan resultera i kostsam upprensning, offlinetid, dataförluster och potentiellt ödeläggande intrång i kundernas information, så det lönar sig att tänka på säkerheten.

I fråga om säkerhet gäller alltid att det är bättre att förebygga än att bota, så företagens ägare måste införa enkla men effektiva metoder för att skydda sina nätverk. Använd antivirusprogram. Välj smarta lösenord och ändra dem ofta. Säkerhetskopiera data regelbundet. Håll programvara uppdaterad. Säkra hela nätverket, inte bara de enskilda enheterna.

För företag som inte har interna IT-specialister kan hanteringen av dessa uppgifter – liksom att säkra en rad sammankopplade enheter, försöka förstå IT-jargongen och sköta komplicerade konfigurationer – verka överväldigande.

Som tur är finns det en smart och enkel lösning som hjälper små och medelstora företag med hanteringen av säkerhetskraven för sina nätverk. Molnnätverk utgör en innovativ typ av nätverksarkitektur som hjälper företag att övervinna många av sina traditionella IT-problem, helt inom ramarna för en miljö med bästa tänkbara säkerhet.

Hur fungerar det?

Molnnätverk är faktiskt en väldigt enkel lösning. Cisco Meraki molnhanterade IT-enheter (som trådlösa accesspunkter, omkopplare och säkerhetsenheter bara för att nämna några) består av diskreta, vita lådor som innehåller kraftfull maskinvara byggd för att klara kraven från ett flertal enheter och program. Enheterna ansluter automatiskt till Meraki-molnet (Ciscos privata moln som stöds av ett globalt servernätverk) och har självförsörjande funktioner som gör att nätverket registreras på ett enkelt sätt. Konfigureringen är enkel – vissa nätverk är körklara på bara några minuter – och säkerheten ingår. Du behöver inte heller någon ytterligare programvara utanför den molnhanterade instrumentpanelen för Meraki.

Färdiga lösningar

Meraki har utformats med små och medelstora företag i åtanke. Forskning har visat att IT-krångel är svårt för växande företagsledningar att hantera, och tre fjärdedelar av ägarna säger sig vara frustrerade över minst en IT-aspekt. Meraki löser inte bara på ett elegant sätt många av de problem som är irriterande för ägare och ledning – till exempel ständiga uppgraderingar, kostsamma programvarulicenser och hantering av flera olika enheter och konfigurationer – systemet medför också bästa tänkbara säkerhet för hela nätverket.

Allt detta gör det enklare för företagen att hantera och skydda sina nätverk, sina data och i förlängningen hela organisationen samtidigt som behovet av detaljerad, kontinuerlig IT-expertis minskar. Tack vare den molnlevererade nätverkssäkerhet som införs automatiskt genom Meraki-molnet kan företagens ägare och ledning känna sig säkra på att alla enheter som är kopplade till företagets system är skyddade. Dessutom testas Meraki dagligen av en oberoende tredje part, vilket innebär en trygghet för de företag som använder det.

IT-förnyelse

Meraki -nätverk är ett verkligt revolutionerande koncept som ger företagsägare och -ledningar möjlighet att installera, hantera och övervaka sina nätverk på ett enkelt sätt samtidigt som de kan vara säkra på att de senaste uppgraderingarna och den senaste säkerheten levereras automatiskt. På så sätt kan de ägna mer tid åt att bygga upp verksamheten i stället för att bara driva den.

För företag med IT-utmaningar är Meraki ett framtidssäkert svar på frågan om digital redundans. Och för företag med egna IT-avdelningar kan Meraki höja effektiviteten och säkerheten samtidigt som svarstiden förkortas och risken för fel, osäkerhet och överbelastning av helpdesk minskar. Alla Meraki-enheter hanteras i instrumentpanelen Dashboard, som är ett webbläsarbaserat gränssnitt där IT-team kan konfigurera och hantera enheter, inställningar och data från vilken plats som helst i världen. Dashboard finns nu på flera olika språk.

Anmäl dig för att få e-post med aktuell branschinformation, kampanjer och erbjudanden för växande företag.