Avsiktsbaserade nätverk

Nätverksplattformen för IT- och affärsinnovation

I dagens värld, ansluter nätverket allt. Det har potentialen att konstant anpassa sig, skydda och informera alla IT- och affärsprocesser. Men hur?

Enbart tack vare ett avsiktsbaserat nätverk. Genom att samla in affäravsikter och aktivera samt tillse dem över hela nätverket, kan du överbygga gapet mellan vad din verksamhet behöver och vad ditt nätverk levererar. Men enbart om ditt nätverk bygger på en öppen plattform.

Vad avsiktsbaserade nätverk kan göra för dig

Förenklad drift

Centralisera kontroll av nätverksprinciper, automatisera hantering och integrera IT-arbetsflöden.

Proaktiv hantering

Använd nätverksövervakning och analys för att hitta, rapportera och åtgärda ärenden innan de utvecklas till problem.

Säkerhet över hela nätverket

Identifiera och isolera hot var som helst, i realtid. Låt nätverksinformation avlasta din säkerhetsdrift.

Investering för innovation

Leverera IT- och affärsinnovation nu och i framtiden, byggt på en öppen, avsiktsbaserad nätverksplattform.

Läs vad experterna har att säga

Avsiktsbaserade nätverk kräver en öppen plattform

Läs hur avsiktsbaserade nätverk blir en innovationsmotor och integrationspunkt för hela organisationen.

Gartners analys av avsiktsbaserade nätverk

Se hur de här lösningarna kan förkorta leveranstiden för nätverksinfrastrukturen och minska driftstopp med minst 50 procent.

Bygga en bro mellan affärsverksamhet och IT

Läs mer om tekniken bakom Ciscos vision samt arkitekturen och fördelarna med avsiktsbaserade nätverk.

Nya avsiktsbaserade nätverksinnovationer

360-graders utökningsbarhet för företagsnätverk

Effektivisera IT-arbetsflöden och möjliggör en ny IT- och affärsflexibilitet. Förvandla ditt nätverk till en öppen plattform som utökar och integrerar sina kärnfunktioner för automatisering och kontroll utöver sina traditionella gränser.

Kontinuerlig verifiering för datacenternätverk

Validera verksamhetsavsikt med konstant visshet. Förutse vilka effekter konfigurationsändringar får, verifiera nätverksbeteendet proaktivt och säkra nätverkspolicyer och efterlevnad.

Din tillförlitliga rådgivare för nätverksvisshet

Förenkla IT-driften, förutse nätverksbortfall, förbättra produktiviteten och minska riskerna. Dra nytta av unik expertis, insikter du kan agera på, innovativa verktyg och bästa praxis från Cisco-tjänster.

Överbrygg gapet mellan affärsverksamhet och IT

Läs hur avsiktsbaserade nätverk kan hjälpa IT-ledare att snabba på beslutsfattande, avhjälpa växande säkerhetshot och hantera ännu mer anslutna enheter.

Läs vad kunderna har att säga

Med Cisco Catalyst Center kan jag hitta problem proaktivt, redan innan användarna kontaktar mig. Med ett nästintill helt trådlöst nätverk kan jag hitta enheter i hela nätverket och snabbt lösa eventuella problem med hjälp av analyser.

Manuel Ortiz III, Senior Wireless Engineer, Houston Methodist Hospital

Med Cisco Network Assurance Engine kan vi minska risken för produktionsavbrott, öka punktligheten och uppnå programmigrering av hög kvalitet.

Jan Holzmann, Team Lead Data Center Operations, Bosch

Nyheter och evenemang

Skapa avsiktsbaserade nätverk med DevNet

Börja koda med öppna API:er på Cisco Catalyst Center-plattformen. Skapa appar som driver IT- och affärsinnovation.

Hitta en nål i en höstack

Nya funktioner för nätverksvisshet hjälper dig att lokalisera och lösa problem snabbare.

Avsiktsbaserade nätverk för datacenter

Roland Acra diskuterar Ciscos strategi för avsiktsbaserade nätverk och vilken roll nätverksvisshet spelar.

SDN och avsiktsbaserade nätverk

John Apostolopoulos diskuterar varför avsiktsbaserade nätverk är så bra för programvarudefinierad nätverksfunktion.

Vad är avsiktsbaserade nätverk?

Ett avsiktsbaserat nätverk överbryggar avståndet mellan affärsverksamhet och IT. Det fångar in verksamhetsavsikten och anpassar kontinuerligt det heltäckande nätverket efter den avsikten. Avsikt kan gälla programtjänstenivå, säkerhetspolicyer, efterlevnad, verksamhetsmässiga processer och andra verksamhetsbehov.

Varför är det viktigt med avsiktsbaserade nätverk?

Organisationer måste arbeta snabbare och med större tillförsikt. Många nätverk kan inte hålla jämn takt med den skala, komplexitet och de hot som finns i dagens verksamhetsmiljö. Verksamhetsfördelarna med avsiktsbaserade nätverk är tydliga på tre huvudsakliga områden:

  • Hastighet och rörlighet. Nätverket kan snabbt svara på organisationens behov med liten manuell inblandning.
  • Affärsvärde. Genom att minska tiden och arbetet som krävs för att underhålla nätverket kan mer tid läggas på IT-innovationer som ger verksamheten ett verkligt värde.
  • Minskad risk. Förbättrad nätverksvisibilitet, analys och automatisering ger snabbare hotdetektering och -inneslutning, kontinuerlig efterlevnad och reducerad avbrottstid.

Hur fungerar avsiktsbaserade nätverk?

Avsiktsbaserade nätverk samlar in och översätter verksamhetens avsikt så att den kan tillämpas i hela nätverket. Nätverket övervakar och justerar kontinuerligt anpassningen. Det här uppnås med hjälp av ett system med återkoppling som inkluderar:

  • Översättning: Insamling och översättning av verksamhetsavsikten.
  • Aktivering: Automatisk aktivering av policy i hela nätverket.
  • Visshet: Kontinuerlig övervakning och verifiering.

För att nå det avsiktsbaserade nätverkets fulla potential bygger alla de här funktionerna på en programmerbar nätverksinfrastruktur.


Hur kommer du igång?

  • Börja med att förstå varför avsiktsbaserade nätverk är bra för verksamheten och vilka tekniska krav som finns.
  • Identifiera ett område (såsom datacenter, campus eller WAN) som skulle vinna allra mest på övergången.
  • Bedöm vilka delar av den befintliga nätverksinfrastrukturen som stöder en avsiktsbaserad arkitektur och vilka som måste uppgraderas.
  • Välj en teknikpartner som kan hjälpa dig att skapa och implementera färdplanen för ditt avsiktsbaserade nätverk.

Se hur Cisco kan hjälpa dig

Datacenter:

Företagsnätverk: