Har du ett konto?

 •   Anpassat innehåll
 •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Avsiktsbaserade nätverk

Avsiktsbaserade nätverk

Nästa stora kliv framåt för avsiktsbaserade nätverk

För att kunna konkurrera och nå framgång idag krävs ett nätverk som är både snabbare och rörligare än någonsin tidigare. Ett nätverk som drivs av avsikt och som hämtar information från sammanhanget – med inbäddad säkerhet, kontinuerlig inlärning och optimering för att möta verksamhetsmålen.

Bara hos Cisco hittar du en heltäckande, avsiktsbaserad nätverksstrategi. Vår kraftiga visshetslösning bryter ny mark för datacenter, campus, kontor och WAN.

Nyheter inom nätverksvisshet

Visshet för företagsnätverk

Insikter och visibilitet för företagsnätverk

Få heltäckande kontextuella insikter för användare, enheter och program. Säkra nätverkets prestanda med realtidsanalys och historisk analys av data för att få insikter, anpassa och till och med upptäcka problem innan de uppstår.

Visshet för datacenternätverk

Kontinuerlig verifiering för datacenternätverk

Validera verksamhetsavsikt med konstant visshet. Förutse vilka effekter konfigurationsändringar får, verifiera nätverksbeteendet proaktivt och säkra nätverkspolicyer och efterlevnad.

Din tillförlitliga rådgivare för nätverksvisshet

Förenkla IT-driften, förutse nätverksbortfall, förbättra produktiviteten och minska riskerna. Dra nytta av unik expertis, insikter du kan agera på, innovativa verktyg och bästa praxis från Cisco-tjänster.

Utvalt innehåll

Gartners analys av avsiktsbaserade nätverk

Gartners analys av avsiktsbaserade nätverk

Se hur de här lösningarna kan förkorta leveranstiden för nätverksinfrastrukturen och minska driftstopp med minst 50 procent.

Snabba på implementeringen av avsiktsbaserade nätverk

Resan mot avsiktsbaserade nätverk

Ta del av analysföretaget ESG:s syn på de tio principerna för snabbare implementering.

Affärsverksamhet och IT på samma linje

Bygga en bro mellan affärsverksamhet och IT

Läs mer om tekniken bakom Ciscos vision samt arkitekturen och fördelarna med avsiktsbaserade nätverk.

Läs vad kunderna har att säga

Fallstudie om Houston Methodist Hospital

"Med DNA Center kan jag hitta problem proaktivt, redan innan användarna kontaktar mig. Med ett nästintill helt trådlöst nätverk kan jag hitta enheter i hela nätverket och snabbt lösa eventuella problem med hjälp av analyser."

Manuel Ortiz III, Senior Wireless Engineer, Houston Methodist Hospital
Fallstudie om Bosch

"Med Cisco Network Assurance Engine kan vi minska risken för produktionsavbrott, öka punktligheten och uppnå programmigrering av hög kvalitet."

Jan Holzmann, Team Lead Data Center Operations, Bosch

Nyheter och evenemang

Hitta en nål i en höstack

Hitta en nål i en höstack

Nya funktioner för nätverksvisshet hjälper dig att lokalisera och lösa problem snabbare.

Avsiktsbaserade nätverk för datacenter

Avsiktsbaserade nätverk för datacenter

Roland Acra diskuterar Ciscos strategi för avsiktsbaserade nätverk och vilken roll nätverksvisshet spelar.

Framtidens nätverk är här

Framtidens nätverk är här

Läs om hur avsiktsbaserade nätverk ändrar sättet som ett sjukhus drivs.

Vad är avsiktsbaserade nätverk?

 

Ett avsiktsbaserat nätverk överbryggar avståndet mellan affärsverksamhet och IT. Det fångar in verksamhetsavsikten och anpassar kontinuerligt det heltäckande nätverket efter den avsikten. Avsikt kan gälla programtjänstenivå, säkerhetspolicyer, efterlevnad, verksamhetsmässiga processer och andra verksamhetsbehov.

Varför är det viktigt med avsiktsbaserade nätverk?

Organisationer måste arbeta snabbare och med större tillförsikt. Många nätverk kan inte hålla jämn takt med den skala, komplexitet och de hot som finns i dagens verksamhetsmiljö. Verksamhetsfördelarna med avsiktsbaserade nätverk är tydliga på tre huvudsakliga områden:

 • Hastighet och rörlighet. Nätverket kan snabbt svara på organisationens behov med liten manuell inblandning.
 • Affärsvärde. Genom att minska tiden och arbetet som krävs för att underhålla nätverket kan mer tid läggas på IT-innovationer som ger verksamheten ett verkligt värde.
 • Minskad risk. Förbättrad nätverksvisibilitet, analys och automatisering ger snabbare hotdetektering och -inneslutning, kontinuerlig efterlevnad och reducerad avbrottstid.

Hur fungerar avsiktsbaserade nätverk?

Avsiktsbaserade nätverk samlar in och översätter verksamhetens avsikt så att den kan tillämpas i hela nätverket. Nätverket övervakar och justerar kontinuerligt anpassningen. Det här uppnås med hjälp av ett system med återkoppling som inkluderar:

 • Översättning: Insamling och översättning av verksamhetsavsikten.
 • Aktivering: Automatisk aktivering av policy i hela nätverket.
 • Visshet: Kontinuerlig övervakning och verifiering.

För att nå det avsiktsbaserade nätverkets fulla potential bygger alla de här funktionerna på en programmerbar nätverksinfrastruktur.

Hur kommer du igång?

 • Börja med att förstå varför avsiktsbaserade nätverk är bra för verksamheten och vilka tekniska krav som finns.
 • Identifiera ett område (såsom datacenter, campus eller WAN) som skulle vinna allra mest på övergången.
 • Bedöm vilka delar av den befintliga nätverksinfrastrukturen som stöder en avsiktsbaserad arkitektur och vilka som måste uppgraderas.
 • Välj en teknikpartner som kan hjälpa dig att skapa och implementera färdplanen för ditt avsiktsbaserade nätverk.

Se hur Cisco kan hjälpa dig

Datacenter:

Företagsnätverk: