Nowa rola współczesnego lidera IT

Niech cyfrowy przełom zostanie Twoim największym sojusznikiem

Wyzwanie stojące przed CIO

Przed CIO stoją liczne i złożone wyzwania. Firmy muszą wydobywać aktualne informacje z rosnącej ilości różnorodnych treści, transakcji i źródeł; decydenci w przedsiębiorstwach muszą przemyśleć, w jaki sposób dane są pozyskiwane, przechowywane, wykorzystywane i przekształcane; CIO muszą zmienić nie tylko technologię, ale także swój model przywództwa i kulturę IT.

 

Największe wyzwania stojące dziś przed CIO

Odpowiadając za najróżniejsze obszary – od zarządzania bezpieczeństwem po pozyskiwanie innowacyjnych technologii – CIO realizują zadania operacyjne i transformacyjne ukierunkowane na poszukiwanie nowych źródeł zysku przy jednoczesnym zapewnieniu niczym niezakłóconego funkcjonowania środowiska IT.

 

Przywództwo

Wskazanie IT jako źródła zmian u partnerów biznesowych w celu wspierania strategicznych innowacji biznesowych.

Ryzyko i zgodność

Zagwarantowanie zgodności oraz bezpieczeństwa danych i aplikacji.

Jakość obsługi klienta

Korzystanie z nowych technologii w celu uatrakcyjnienia przekazu w każdym punkcie kontaktu z klientem online i offline.

Technologia

Przyszłość IT to nie tylko modne słowa, ale przede wszystkim technologie, które ją kształtują.

Talent

Poprawa metodologii pozyskiwania talentów, rozwoju karier i umiejętności pracy w zespole w obszarze IT.

Przyszłość pracy

Budowa innowacyjnego i elastycznego środowiska pracy w celu wspierania nowych kultur prowadzenia pracy i zachowań zespołowych.

Innowacje

Poprawa wyników biznesowych dzięki doskonałemu funkcjonowaniu środowiska IT.