Guest

Rozszerzanie architektury SOA o usługi sieciowe

Rozszerzanie architektury SOA o usługi sieciowe

Złożone aplikacje oparte na architekturach zorientowanych usługowo (SOA) mogą zapewnić ogromną elastyczność. W przypadku właściwego zaprojektowania pozwalają firmie działać sprawniej i wydajniej dzięki możliwości stosunkowo szybkiej zmiany konfiguracji. Jednak coraz poważniejszym wyzwaniem dla architektów IT w przedsiębiorstwach jest zagwarantowanie szybkiego, sprawnego i bezpiecznego działania wszystkich elementów tych aplikacji. Wymaga to wdrożenia wszechobecnej, niezawodnej sieci.

Usługi sieciowe dostępne w ramach architektury sieci zorientowanej na usługi (SONA) firmy Cisco pozwalają rozszerzać oraz wzbogacać działanie, zabezpieczenia i komfort obsługi aplikacji opartych na architekturze SOA.

Złożone aplikacje umożliwiają szybkie tworzenie nowych funkcji na podstawie istniejących elementów, a tym samym — przyspieszają realizację procesów biznesowych i przełamują bariery skutecznej współpracy. Aplikacje stworzone przy użyciu usług sieciowych są bardziej zaawansowane niż aplikacje niekorzystające z sieci, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia sprawności działania firmy.

Artykuły

Optymalizacja architektury SOA i technologii Web 2.0 dzięki rozwiązaniom Cisco SONA
Jak maksymalnie wykorzystać złożone aplikacje za pośrednictwem infrastruktury sieciowej.

Sieć i nowe architektury aplikacji (PDF — 701 KB) Agencja Forrester Consulting zbadała znaczenie sieci dla architektur aplikacyjnych nowych generacji.

Trendy w dziedzinie dostarczania aplikacji
(Wideo — 11:05 min)
Rob Whiteley z firmy Forrester i członkowie kierownictwa z firmy Cisco wymieniają poglądy na temat przyszłości dostarczania aplikacji.

Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc