Nowy standard Wi-Fi 6, znany także jako 802.11ax, to najnowszy etap rozwoju tej technologii. Bazując na zaletach standardu 802.11ac, standard ten zapewnia dodatkowo wydajność, elastyczność i skalowalność, co w przypadku nowych i istniejących sieci oznacza wzrost prędkości oraz przepustowości z myślą o aplikacjach nowej generacji.

Organizacja Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) zaproponowała standard Wi-Fi 6, ponieważ oferuje on połączenie swobody i wysokiej prędkości łączności bezprzewodowej sieci Gigabit Ethernet z niezawodnością i przewidywalnością licencjonowanego pasma radiowego.

Na czym polegają zalety sieci Wi-Fi 6?

Standard Wi-Fi 6 umożliwia przedsiębiorstwom i dostawcom usług wspieranie nowych i powstających aplikacji w ramach tej samej infrastruktury sieci bezprzewodowej LAN (WLAN) przy jednoczesnym zapewnieniu wyższych standardów obsługi starszych aplikacji. Ten scenariusz przygotowuje grunt pod nowe modele biznesowe i zwiększone wykorzystanie sieci Wi-Fi.


Czy sieć Wi-Fi 6 różni się od standardu 802.11ax?

Nie. Jest to dokładnie ten sam standard. Organizacja Wi-Fi Alliance rozpoczęła kampanię na rzecz nadania standardowi IEEE 802.11ax nazwy „Wi-Fi 6”. Nazwa ta sugeruje, że standard ten jest siecią Wi-Fi 6. generacji. Uzasadnieniem tego pomysłu było uproszczenie przekazu marketingowego standardu 802.11ax w celu uzyskania przewagi wizerunkowej nad standardami Third Generation Partnership Project (3GPP) wykorzystywanymi w technologii sieci komórkowej (np. 5G).


Kiedy nastąpi zatwierdzenie standardu Wi-Fi 6?

Organizacja IEEE oczekuje na zatwierdzenie standardu Wi-Fi 6 w drugiej połowie 2019 r. Certyfikacja zgodnie ze standardem Wi-Fi 6 przez organizację Wi-Fi Alliance rozpocznie się w tym samym okresie. Najnowsze oficjalne szacunki na potrzeby zatwierdzenia są dostępne na stronie standardu IEEE 802 w kolumnie „RevCom & Standards Board Final or Continuous Process Approval”.


Czego można oczekiwać od sieci Wi-Fi 6?


Zalety sieci Wi-Fi 6

Sieć Wi-Fi 6 będzie bazować na sukcesie standardu 802.11 ac. Standard ten pozwoli na obsługę przez punkty dostępu większej liczby klientów w gęstych środowiskach oraz zapewni wyższe standardy użytkowania typowych bezprzewodowych sieci LAN. Zapewni także bardziej przewidywalne właściwości użytkowe na potrzeby obsługi zaawansowanych aplikacji, np. do odtwarzania wideo w jakości 4K lub 8K, współpracy w warunkach wysokiej gęstości i wysokiej rozdzielczości, w pełni bezprzewodowych biur oraz Internetu rzeczy (IoT). Standard Wi-Fi 6 pozwoli sieci Wi-Fi stawić czoła wyzwaniom przyszłości towarzyszącym rozwojowi sieci bezprzewodowych.
Zapoznaj się z treścią naszego raportu technicznego: IEEE 802.11ax: sieć Wi-Fi 6. generacji


Punkty dostępu obsługujące sieć Wi-Fi 6

Na rynku znaleźć już można kilka punktów dostępu w standardzie Wi-Fi 6, wprowadzonych do sprzedaży z myślą o potrzebach pierwszych użytkowników i klientów, którym zależy na przetestowaniu nowego standardu. Punkty dostępu, które zostały wprowadzone do sprzedaży na wczesnym etapie, będą punktami przedstandardowymi, ponieważ standard nie został jeszcze zatwierdzony. Oznacza to, że niektóre kluczowe funkcje typowe dla sieci Wi-Fi 6 mogą nie być obsługiwane przez pierwsze przedstandardowe punkty dostępu. Niemniej gdy tylko będzie to możliwe, punkty dostępu będą mogły otrzymać certyfikat w oparciu o aktualizacje oprogramowania, które wprowadzą obsługę funkcji standardu Wi-Fi 6. Taka sama procedura towarzyszyła wprowadzeniu poprzednich generacji standardu, tj. 802.11ac i 802.11n.


Rozmiary technologii Wi-Fi 6

  • Zagęszczenie modulacji w oparciu o metodę 1024 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), która zapewnia o ponad 35% większą prędkość.
  • Planowanie metodą Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) w celu ograniczenia narzutu i opóźnienia.
  • Wydajna sygnalizacja z myślą o lepszej obsłudze przy znacząco niższym wskaźniku Received Signal Strength Indication (RSSI).
  • Lepsze planowanie i dłuższa żywotność baterii urządzenia z funkcją Target Wake Time (TWT).

Czy sieć Wi-Fi 6 będzie kompatybilna ze standardem 802.11ac?

Podobnie jak w przypadku każdej innej nowości w obszarze technologii Wi-Fi sieć Wi-Fi 6 jest kompatybilna wstecz ze starszymi technologiami, na których bazuje i które czyni bardziej wydajnymi.