Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Wejdź szybciej w cyfrowy świat

Commercial Payment Options to nasza najlepsza oferta nisko odsetkowa dla projektów o wartości powyżej 1 350 000 PLN.

Możesz dokonać przekształceń na większą skalę i szybko czerpać korzyści biznesowe - jednocześnie ustalając koszty na okres do pięciu lat.

Z Commercial Payment Options możesz …

Przewiduj koszty w dłuższym okresie

Ustaw swoje miesięczne wydatki IT na okres do pięciu lat, jednocześnie uwalniając fundusze na inne potrzeby biznesowe.

Stawiaj na oszczędności w infrastrukturze

Niższe płatności miesięczne uwzględniają przyszłą wartość sprzętu.

Usprawnij planowanie

Wzmocnij teraz swój sprzęt IT. Zdecyduj, czy odnowić, zatrzymać lub zwrócić aktywa później.

Przyspiesz cyfrowe korzyści

Szybko wdrażaj projekty IT i napędzaj transformację cyfrową, jaką potrzebuje Twoja firma.

Jak to działa

Kwalifikowalność produktu

Zakupy powyżej 1 350 000 PLN. Obejmują wszystkie rozwiązania Cisco: sieci, współpracę, centrum danych i usługi.

Okres trwania leasingu

Na podstawie planu płatności dla 36, 48 lub 60 miesięcy.

Elastyczne opcje

Na koniec możesz dokonać aktualizacji (często bez podwyższania miesięcznego kosztu), zatrzymać sprzęt (nie płacąc więcej, niż gdybyś go kupił) lub go oddać (oszczędność do 10% pierwotnej ceny).

Wymagania

Sprzęt od kooperantów i strategicznych partnerów Cisco musi stanowić 70% całkowitej ceny.

Jakieś pytania?

Skorzystaj z dostępnych dla Ciebie opcji płatności. Pokażemy ci, jak.

Rozwiązania płatnicze, właściwi kredytodawcy i dostępność omawianych programów, zależą od danego kraju. Cisco Capital oferuje leasing i / lub finansowanie w ograniczonej liczbie krajów. Usługi leasingu i / lub finansowania mogą być świadczone przez niezależnego sprzedawcę usług finansowego w obszarach, w których Cisco Capital nie oferuje stosownego leasingu i / lub finansowania produktów. Mogą obowiązywać inne ograniczenia. Cisco Capital zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania powyższych postanowień w dowolnym momencie bez powiadomienia.