Cisco Capital to Twój zaufany partner

Wybór elastycznych płatności ułatwia pozyskanie technologii niezbędnych dla rozwoju i działania firmy.

Please select preferred country/region and language:


Maksymalne wykorzystanie budżetu

Elastyczne model płatności dają wybór, ułatwiając firmie pozyskanie technologii i zarządzanie nią w całym cyklu życia. Dzięki Cisco Twoja firma może szybciej się rozwijać i wprowadzać rozwiązania na rynek. Możemy Ci pomóc w maksymalnym wykorzystaniu budżetu IT poprzez finansowanie o następujących cechach:

Przystępna cena

Płatności dostosowane do Twoich potrzeb budżetowych i technologicznych.

elastyczność

Dzięki elastycznym opcjom na koniec okresu możesz dodawać kolejne rozwiązania do umowy w miarę ewolucji potrzeb.

Inteligencja

Bez kosztów wstępnych – możesz rozłożyć płatności i zaoszczędzić pieniądze na inne priorytety biznesowe.

Prostota

Cała oferta Cisco jest objęta gwarancją i można połączyć jej elementy w ramach jednej, przewidywalnej opłaty.

Przewidywalność

Płać w czasie dzięki regularnym terminom płatności odpowiadającym Twojej firmie i zmieniającemu się budżetowi.

Płynność

Lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi dzięki opcjom płatności w zależności od wykorzystania i rozwoju.

Poznaj sposoby płatności

Od tradycyjnych umów leasingu i pożyczek po zarządzanie cyklem eksploatacji, modele zużycia i finansowanie całościowego rozwiązania – oferujemy rozwiązanie płatnicze, które pomoże Ci osiągnąć pożądane wyniki.

Kompleksowe rozwiązania płatnicze zapewniające dostęp do technologii

Rozwiązania płatnicze dla oprogramowania i usług

Cyrkularne rozwiązania do obsługi płatności za IT

Rozwiązanie zużycia

Niektóre rozwiązania dotyczące płatności mogą wymagać zaliczki lub zaliczki na podatek dochodowy.

Rozwiązania płatnicze, organizacje finansujące oraz dostępność omawianych programów różnią się w zależności od kraju. Finansowanie i oferta usług Cisco Systems Capital Corporation i jej spółek zależnych (zwanych łącznie „Cisco Capital”) są dostępne w określonych krajach i podlegają zatwierdzeniu kredytowemu oraz wykonaniu standardowej dokumentacji Cisco Capital. Stawki i warunki ustalane są na podstawie oceny kredytowej klienta, typów oferty, typów produktów i opcji. Nie wszyscy klienci się zakwalifikują. Nie wszystkie usługi lub oferty są dostępne we wszystkich krajach. Mogą również obowiązywać inne ograniczenia. Cisco Capital zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania powyższego postanowienia w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.