1 GHz surge-gap taps met venster voor omgekeerd pad