Probleemoplossing voor de Hangenfout in logbestand verzamelen in vDRA