Uitvoer van tolken voor show port CLIs voor LAG op ASR 5000 en ASR 5500