Configuratievoorbeeld van Web Verificatie met LDAP voor draadloze LAN-controllers (WLC’s)