Procedure voor het kopiëren en laden van microcode voor point-to-multipoint systemen