Configureer één SAML-verbinding/overeenkomst per cluster met ADSL versie 2.0