Tabel voor spraakrouter met interne gespreksontbinding