Configuratie van een Layer 2 vPC Data Center Interconnect op een Nexus 7000 Series switch