Probleemoplossing voor kleine vormfactor pluggable (SFP)/kabelproblemen