Packet Capture voor een WAP125 of WAP581 access point