standaardinstellingen voor de herstart en het opnieuw instellen van de fabriek op WAP131