WAN-configuratietype op de SPA300 en 500 Series IP-telefoons