Configuratie van hosttoewijzing op de 200/300 Series beheerde Switches