Traceroute op een Switch uitvoeren via de Opdrachtlijn Interface (CLI)