IP-adresconfiguratie (Troubleshooter Static Internet Protocol) op FindIT Network Probe