Upgradeer het configuratievoorbeeld van Afbeelding en Handtekening IDS 4.1 naar IPS 5.0 en hoger (AIP-SSM, NM-IDS, IDSM-2)