IPS 6.X en hoger - E-mailberichten configureren met IME