Packet liet vallen teller in de uitvoer van de showinterface