Hoe genereert u een zelf-ondertekend webcertificaat voor vManager