Probleemoplossing voor back-up en systeemherstel voor CGOS CGR 1000