Configureer STP met Lopbewaking en BPDU scheefdetectie