Een Gateway of Last Resort configureren die IP-commando's gebruikt