Procedure om op SHA256 gebaseerde encryptie in te schakelen