Probleemoplossing certificaat uitwisseling tussen CVP 12.5 en PCCE 12.0